Политика односно колачињата

 

Последни измени: 21.06.2021 година

Добро дојдовте во http://www.optonicaled.mk/ ( “Веб страницата“ или “Интернет страницата“), која се управува од „АДАМАНТ ЛАЈТИНГ ГРУП ДОО Скопје“ (во натамошниот текст викано на  кратко „Доставувач“) и е достапен по целиот свет.

МОЛИМЕ ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ОВАА ПОЛИТИКА ОДНОСНО КОЛАЧИЊАТА ВНИМАТЕЛНО ПРЕД ДА КОРИСТИТЕ ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА И ВО СЛУЧАЈ, ДА ИМАТЕ ПРАШАЊА ПО ОДНОС НА ПОЛИТИКАТА ЗА КОЛАЧИЊАТА, МОЛАМ ДА НЕ КОНТАКТИРАТЕ НА: [email protected]. АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО НЕКОИ ОД УСЛОВИТЕ, КОИ СЕ СОДРЖАТ ВО ОВАА ПОЛИТИКА ОДНОСНО КОЛАЧИЊАТА, ВИЕ НЕ ТРЕБА ДА КОРИСТИТЕ ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА.

АДАМАНТ ЛАЈТИНГ ГРУП ДОО Скопје е трговско друштво, кое е регистрирано во Търговскиот регистер кон Агенцијата за регистрација со ЕДБ: 4080021597374, со седиште и адреса на управување во ул. Ѓорче Петров 126А, СКОПЈЕ – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, телефон: +38975335397, +38925206800 електронска пошта: [email protected] и интернет страница: http://www.optonicaled.mk/.

  1. Што претставуваат „колачињата” и на кој начин ги користиме?

Колачињата претставуваат мали текстуални датотеки, кои се испраќаат от веб страниците до компјутерот или устројството на посетителот и се чуваат во директориумот за датотеки на прелистувачот/прегледувачот, кој посетителот користи.Тие собираат информации за тоа како да ја користат страницата со цел да го препознаат посетителот и да ја подобрат функционалноста на страницата и работењето со истата. Со оваа информација посетителите на веб страницата не можат да бидаат идентификувани лично.

Оваа информација најчесто опфаќа: адреса на интернет (IP) на апаратот, од кое корисникот има пристап до платформата (обично  се користи за определување на земја или град); вид на апаратот, од кој корисникот го остварува пристапот кон платформата (например компјутер, мобилен телефон, таблет и др.); видот на оперативниот систем; видот на пребарувачот; конкретни дејствија, кои се преземаат, заклучно со посетените страници, честотата и времетраењето на посетите на веб страницата; датумот и времетраењето на посетите. За да добиете повеќе информација одностно колачињата, молам посетете: http://www.allaboutcookies.org/

Доставувачот користи различни видови колачиња за следниве цели:- Анализирање на начинот на употреба на веб-страницата;

– Овозможување на подобро искуство за посетителите;

  1. Какви видови колачиња постојат?

Постојат два вида колачиња, кои се користат во  връзка со оваа веб страница: еднократни и трајни. Еднократните колачиња се привремени колачиња, кои остануваат на апаратот се додека  не биде затворен пребарувачот/прелистувачот. Трајните колачиња остануваат на апаратот за подолг период од време или се додека не бидат избришани.

Колачињата, кои се користат во врска со оваа веб страница се претставени подолу.

Потребни

Овие колачиња се потребни за правилното функционирање на веб страницата со тоа што ви дозволуваат да навигирате низ страницата и да ги користите нејзините функции, како например запаметуват се претходни дејствија кога се враќате наназад во истата сесија.

Аналитички

Овие колачиња доставуваат информација за тоа на каков начин се користи веб страницата, на начин што информацијата, што се собира е адресата на интернет (IP) на апаратот, од кој корисникот има пристап до платформата (обично се користи за определување на земја или град); видот на апаратот, од кое корисникот остварува пристап до платформата (например компјутер, мобилен телефон, таблет и др.); видот на оперативниот систем; видот на пребарувачот; конкретни дејствија, кои се преземат, во едно со посетените страници, честотата и времетраењето на посетите на веб страницата; датумот и времетраењето на посетите. Од овој вид колачиња, ние користиме Google Analytics. На овој начин има можност да се подобри функционалноста на веб страницата.

Функционални

Овие Колачиња се користат, со цел да се подобри функционалноста на веб страницата.

  1. За колку време се чува информацијата?

Информацијата се чува во зависност од видот на колачињата. При еднократните таа се брише со затварањето на пребарувачот, додека кај трајните  информацијата се чува помеѓу два месеца и неколку години.

  1. Управување и бришење на колачињата

Веб страницата дава можност корисниците да приемат или одбијат колачињата.

Алатки за управување на “колачиња”: Корисниците имат право да управуваат колачињата на начин што ќе ги користат алатките за управување на колачиња кои се наоѓаат на: www.optonicaled.mk

Потребниколачиња” – активирани

Потребните “колачиња” се неопходни, за да можат корисниците на веб страницата да пребаруваат во веб страницата и да користат нејзините функции, поради што корисниците не можат да ги одбијат овие колачиња, без при тоа да влијае врз функционирањето на веб страницата. Овие колачиња  можат да бидаат деактивирани или избришани, на начин што ќе се променат поставките на пребарувачот, како што е опишано во “Управување и бришење на колачињата“ во делот Политиката односно колачињата.

Аналитички колачиња – Овие колачиња доставуваат информација за тоа на кој начин се користи веб страницата. На овој начин имаме можност да  се подобри функционалноста на веб страницата.

Функционални колачиња – Овие колачиња се користат, со цел за да се подобри функционалноста на веб страницата.

Поставки од пребарувачот: Можностите за управување, заклучно и за бришење на колачиња се достапни во користениот од посетителот/корисникот пребарувач. Различните пребарувачи користат различни начини за деактивирање на колачињата, кои во повеќето случаи се наоѓаат во менито „опции“ или „претпочитувања“. Исто така, посетителот има можност да се запознае и со менито за помош на користениот од него пребарувач. За деактивирање на колачиња за анализиране и запирање на Google Analytics од собирање на информација потребно е да се преземе add-on за деактивиране на Google Analytics. Посетителите/корисниците исто така имаат можност да разбераат како, на кој начин да деактивираат Google Analytics на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Поопширна информација по однос на управувањето на колачињата за различните видови пребарувачи достапни се на следните адреси: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ или www.youronlinechoices.com.

Посетителите/корисниците исто така имат можност да бришат сите колачиња кои се зачувани на апаратот. Поопширна информација за бришењето на колачињата за различните видови пребарувачи достапна е на следнава адреса: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/#gchromex.

Посетителите/корисниците следува да имаат во предвид, дека ограничувањето и бришењето на колачињата можат да се рефлектират врз некои од функциите на веб локацијата.

  1. Управување од трети страни

Веб страницата/локацијата содржи копчиња, алатки или содржина, кои се поврзуваат со услуги на трети страни, како „Facebook“ копче, „Twitter” копче, “Google +” копче, „нарачајте преку PayPal” копче. Може да биде собрана информација за користењето на овие елементи. Исто така, кога при користењето на овие копчиња, алатки или содржина, информацијата од пребарувачот на посетителот/корисникот на веб локацијата може автоматски да биде испратена до третата страна.

Веб локацијата на тие трети страни имаат своја сопствена политика односно колачињата и можно е да користат колачиња, поради што се препорачува посетителите/корисниците да се запознаат со соодветната Политика односно користењето на колачиња на одредената трета страна со цел добивање на повеќе информација. Посетителите/корисниците користаат веб локациите на третите страни на свој сопствен ризик и Доставувачот не носи одговорност за практиките за доверливост на веб локацијте/страниците третите страни.

  1. Промени во политиката односно колачињата

Оваа Политика односно колачињата може да биде актуализирана по секое време за во иднина. Кога тоа ќе се деси, променетата политика ќе биде публикувана на оваа веб локација со нов датум „Последни промени“ во горниот дел на ова Политика односно колачињата и ке влезне во сила од датумот на публикувањето.

  1. Контакти

В случај, да имате дополнителни прашања односно оваа Политика за колачињата, молам немојтеда се двоумите, контактирајте не на +38975335397, +38925206800 или [email protected].